NAJWIĘKSZA SPÓŁKA SZKOLENIOWA W POLSCE
Certyfikat ISO 29990:2010

KOS - rejestracja terminów szkoleń


GrupaNazwa kursuSzczegóły
EnergomaszynoweKurs adaptacyjny dla mechaników (ślusarzy) w zakresie maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach górniczych pod ziemią (2/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs adaptacyjny dla elektryków w zakresie sieci, maszyn i urządzeń elektrycznych stosowanych w zakładach górniczych pod ziemią (3/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp, wentylatorów i sprężarek (4/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSzkolenie uzupełniające dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp, wentylatorów i sprężarek (4a/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp głównego odwadniania kopalń (5/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs naprawy pomp głównego odwadniania (6/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSzkolenie w zakresie obsługi pomp i instalacji zasilających hydrauliki siłowej (7/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp i sprężarek (9/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla osób zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego (10/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługi urządzeń przyszybowych na nadszybiach, podszybiach i zrębach szybów (11/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweObsługa zawiesi dźwignic (hakowych) (12A/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs konserwatorów maszyn wyciągowych w układzie Leonarda ze wzbudnicami maszynowymi (13/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs konserwatorów tyrystorowych maszyn wyciągowych (14/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs konserwatorów elektrycznych maszyn wyciągowych z napędem tradycyjnym i tyrystorowym (15/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs konserwatorów spalinowych kolejek podwieszanych (16/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla konserwatorów górniczych kolejek podwieszanych oraz spągowych dla elektromonterów (16A/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla konserwatorów górniczych kolejek podwieszanych oraz spągowych dla mechaników (16B/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla konserwatorów górniczych spalinowych kolejek podwieszanych oraz spągowych dla elektromonterów (16C/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla konserwatorów górniczych spalinowych kolejek i lokomotyw, podwieszanych oraz spągowych dla mechaników (16D/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs konserwatorów spalinowych kolejek podwieszanych oraz konserwatorów spalinowych lokomotyw typu LDS dla mechaników (17/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla pracowników w zakresie budowy, przeglądów okresowych, napraw i konserwacji wózków hamulcowych różnych typów (18/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla ślusarzy zatrudnionych przy konserwacji kolejek podwieszanych (19/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla ślusarzy zatrudnionych przy konserwacji kolejek podwieszanych "Scharf" (19a/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSzkolenie dla konserwatorów belek nośnych zestawów transportowych szynowych kolejek podwieszanych z napędem linowym lub własnym (21/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji kotłów grzewczych małej mocy oraz instalacji grzewczych (22/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynowePrzeszkolenie (powtarzane co 5 lat) dla osób zatrudnionych przy eksploatacji kotłów grzewczych małej mocy oraz instalacji grzewczych (22B/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSzkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i montażu pomp, stacji zasilających i instalacji zasilających hydrauliki siłowej (23/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSzkolenie (powtarzane co 5 lat) dla mechaników w zakresie obsługi, konserwacji i montażu stacji zasilających sieci i urządzenia górniczej hydrauliki siłowej (23a/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji sieci grzewczych i wymienników ciepła (25/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs konserwatorów elektronarzędzi (26/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługi elektronarzędzi (26A/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługi i konserwacji elektronarzędzi (26B/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla telemonterów zatrudnionych przy montażach, konserwacjach i kontroli sieci i urządzeń łączności, sygnalizacji, metanometrii, sejsmoakustyki bezpieczeństwa i alarmowania w podziemiach kopalń (28/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs elektromonterów w zakresie obsługi układów sterowania przenośników w systemach: USPP, USPP-1, USPP-18, PL-10Rk, BETACONTROL, APD-1 (29/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs konserwatorów maszyn wyciągowych branży mechanicznej (32A/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla dozoru ruchu w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (ważne 5 lat) (33/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla mechaników zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów ścianowych (37A/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla mechaników zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów chodnikowych (38/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs maszynistów wciągników i wciągarek oraz suwnic sterowanych z poziomu roboczego - pod ziemią (39/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs maszynistów wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego - pod ziemią (39A/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs operatorów wciągarek i wciągników ręcznych przejezdnych i stacjonarnych (39B/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla konserwatorów wciągników i wciągarek o napędzie ręcznym (w podziemnych wyrobiskach górniczych) (40/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla konserwatorów wciągników i wciągarek (w podziemnych zakładach górniczych) (41/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługi i konserwacji wciągników i wciągarek w podziemnych wyrobiskach górniczych (41a/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweProgram nauczania konserwatorów spalinowych kolejek podwieszanych oraz konserwatorów spalinowych lokomotyw typu LDS - dla elektromonterów (42/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalń (44/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla konserwatorów spalinowych kolejek podwieszanych, wózków hamulcowych i belek nośnych (47/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla konserwatorów spalinowych kolejek podwieszanych, wózków hamulcowych i belek nośnych (47a/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługi belek nośnych zestawów transportowych szynowych kolejek podwieszanych z napędem linowym lub z napędem własnym (48/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs eksploatacja stacji uzdatniania wody w energetyce cieplnej i chemiczna kontrola procesów technologicznych (49/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla mechaników - ślusarzy obudów zmechanizowanych w zakresie budowy, obsługi, konserwacji, napraw, montażu i demontażu (50A/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla mechaników - ślusarzy zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu przenośników (51/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSzkolenie dla dozoru ruchu nieelektrycznego nadzorującego pracowników obsługujących maszyny i urządzenia posiadających cechy budowy przeciwwybuchowej w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy (53/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSzkolenie dla pracowników obsługujących maszyny i urządzenia posiadające cechy budowy przeciwwybuchowej w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy (54/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej - dla elektromonterów (55/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs konserwator iskrobezpiecznego systemu łączności głośnomówiącej (55A/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs aparatura zasilająca i łączeniowa do 1 kV stosowana w podziemiach kopalń (56/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs system blokad metanometrycznych SBM-96 (57/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs adaptacyjny dla mechaników w zakresie konserwacji maszyn i urządzeń zabudowanych w przodkowych oddziałach górniczych pod ziemią (59/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów chodnikowych (60/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów ścianowych (61/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługa i konserwacja urządzeń dołowych systemu kontroli parametrów atmosfery w kopalni SMP-NT (62/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs konserwatora iskrobezpiecznego systemu łączności głośnomówiącej dróg odstawy typu UGO - 86/1 (63/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej SAG-94, UGS-99, UGS-01 (64/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs w zakresie technologii naprawy oraz łączenia kabli i przewodów oponowych na napięcie znamionowe do 1 kV i do 6 kV (65/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla energetyków - Eksploatacja, Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (66/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla ślusarzy zatrudnionych przy remoncie lokomotyw dołowych (67/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs eksploatacja kotłów przemysłowych, energetycznych opalanych gazem - parowych i wodnych, oraz przemysłowych i przykotłowych instalacji gazowych. Eksploatacja Grupa 3 (68/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs eksploatacja wodnych kotłów grzewczych opalanych gazem - Grupa 3 - (Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe) (69/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs z zakresu funkcji systemów monitorowania parametrów bezpieczeństwa oraz systemów łączności alarmowo - rozgłoszeniowej dla dozoru (70/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSeminarium dla elektromonterów wykonujących pomiary rezystancji uziemienia w podziemnych zakładach górniczych (71/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweAktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne ( URE ) (72/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweAktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne ( URE ) (73/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs kwalifikacyjny energetyków zatrudnionych na stanowiskach dozoru, Grupa 3 (Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe) (74/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSeminarium tematyczne "Układy gaśnicze lokomotyw pod ziemią" (76/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji wentylatorów głównego przewietrzania (77/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługi, konserwacji i napraw baterii lokomotyw akumulatorowych (79/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) (80/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne ( URE ) (81/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs maszynistów wciągników i wciągarek, wózków przejezdnych szynowych, ciągników manewrowych sterowanych z poziomu roboczego - pod ziemią (82/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSzkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych zatrudnionych na powierzchni zakładu górniczego (83/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs przygotowujący do wykonywania czynności ślusarza w zakresie maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach górniczych pod ziemią (84/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługa zabezpieczeń ziemnozwarciowych (85/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs elektromonterów wykonujących pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych (86/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSeminarium dla pracowników i dozoru ruchu zajmujących się gospodarką maszynami i urządzeniami budowy przeciwwybuchowej w zakresie wymagań stawianych tym urządzeniom przed dopuszczeniem do pracy w kopalni (87/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługa i eksploatacja zabezpieczeń upływowych w sieciach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (88/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs w zakresie zasad wykonywania pomiarów natężenia prądów błądzących, pomiarów stanu izolacji linii kablowych i urządzeń elektrycznych oraz pomiarów rezystancji sieci SUPO w podziemnych zakładach górniczych. (89/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSzkolenie osób dozoru nadzorujących wykonywanie prac spawalniczych w zakładach górniczych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych (90/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs zabezpieczenie metanometryczne kopalń - obsługa i konserwacja urządzeń (91/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs system monitorowania parametrów środowiska w kopalni typu SMP-NT/A, SMP-NT/S. Obsługa części powierzchniowej (92/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługa i konserwacja urządzeń dołowych systemu kontroli parametrów atmosfery SMP-NT/x (93/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs obsługa systemów łączności telefonicznej alarmowo-rozgłoszeniowej STAR/SAT (94/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla elektryków w zakresie : "Naprawa i konserwacja ciągnika manewrowego CMEH-22" (95/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla mechaników w zakresie :"Naprawa i konserwacja ciągnika manewrowego CMEH-22" (96/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs dla maszynistów kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie obsługi kolejki wyposażonej w zestaw transportowy składający się z : ~ ciągnika manewrowego CMEH-22 ~ belki transportowej ~ wózków hamulcowych (97/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs system dyspozytorski THOR obsługa i utrzymanie systemu (98/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów oraz rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa zatrudnionych na powierzchni zakładu górniczego. (99/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs w zakresie obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się na stanowisku regeneracji narzędzi górniczych (100/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweSzkolenie dla osób wykonujących przeglądy, konserwacje i naprawy elektrycznych i spalinowych lokomotyw dołowych. (101/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs technologie naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na napięcie znamionowe do 6kV (102/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs naprawa i łączenie przewodów oponowych z dwoma ekranami na napięcie znamionowe 1,9/3,3 kV oraz 3,6/6 kV (103/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs górnicze kable i przewody oponowe oraz technologie ich łączenia i regeneracji - dla dozoru (104/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs technologie łączenia i naprawy górniczych kabli telekomunikacyjnych (105/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs technologie łączenia oraz naprawy kabli i przewodów oponowych na napięcie do 6kV ( Program opracowany i udostępniony przez Rudpol - OPA Sp. z o.o.) (106/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs technologie łączenia oraz naprawy kabli i przewodów oponowych na napięcie znamionowe do 6kV (106A/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs z zakresu metanometrii automatycznej w kopalniach gazowych (107/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs technologie regeneracji i łączenia telekomunikacyjnych kabli górniczych i kabli sygnalizacyjnych (108/EM)Szczegóły i terminy
EnergomaszynoweKurs telekomunikacyjne kable górnicze i kable sygnalizacyjne oraz technologie ich regeneracji i łączenia (108A/EM)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku górnika (1B/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs przygotowawczy do uzyskania tytułu zawodowego górnik eksploatacji podziemnej (2A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs przygotowawczy do egzaminu eksternistycznego na tytuł zawodowy "górnik eksploatacji podziemnej" (2B/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla górników przodowych (3A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs - cieśla górniczy (4A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób przed zatrudnieniem na stanowisku górnika rabunkarza (5A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs górników kotwiarzy (6/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs górnik podsadzkarz (7/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs górników wiertaczy dołowych (8/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs wiertaczy wierceń podziemnych (8a/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób dozoru w zakresie wierceń dołowych (9/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób dozoru w zakresie wierceń dołowych (9A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dysponentów kolei podziemnych (10/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dysponentów kolejek podwieszanych podziemnych (10B/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs - manewrowy (konwojent) kolei podziemnej (11/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla manewrowych kolejek podwieszanych szynowych z napędem własnym (11A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs metaniarzy - pomiarowców wentylacji i odmetanowania (12/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs metaniarzy - pomiarowców wentylacji, oraz wykonywania pomiarów w zakresie badań wskaźników zagrożenia metanowego i wyrzutami gazów i skał (12A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeObsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych (15A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs w zakresie obsługi kołowrotów (16/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs w zakresie obsługi kołowrotów "KUBA" (16A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs obsługi wciągarek wolnobieżnych (16B/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs w zakresie obsługi zmechanizowanych obudów ścianowych (17/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs operatorów ładowarko-zwałowarki typu ŁZKS (18/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze stacji załadowczych na dole kopalń (19/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie konwojentów - sygnalistów obsługi kolejki spągowej (21/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs obsługi ładowarki ZPP (ładowarka zgarniakowa z pomostem przesypowym na przenośnik) (23/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs w zakresie obsługi podajników do mieszanki betonowej pod ziemią (25/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs obsługi i konserwacji prasy hydraulicznej typu PHPG - 120 (26A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSeminarium w zakresie pomiarów natężenia prądów błądzących w podziemnych zakładach górniczych. (29A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji pomp w zakresie obsługi i konserwacji (30/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji górniczych pomp wirowych w zakresie obsługi i konserwacji (30_CZOK/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs zaplataczy lin stalowych - zaploty krótkie (31/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs zaplataczy lin stalowych zaplotem długim (32/G)Szczegóły i terminy
GorniczeWeryfikacja zaplataczy lin stalowych splotem długim (32A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób zatrudnionych przy łączeniu taśm przenośnikowych metodami klejenia, zgrzewania i wulkanizacji (33/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób zatrudnionych przy łączeniu taśm przenośnikowych metodami klejenia i zgrzewania (33A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób zatrudnionych przy łączeniu taśm przenośnikowych metodami klejenia (33B/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs - obsługa pomp oddziałowych (34/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs naprawy i konserwacji lamp górniczych oraz kontroli i wydawania pochłaniaczy ochronnych górniczych (35/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla dyspozytorów metanometrii w kopalniach metanowych (36/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla dyspozytorów metanometrii w kopalniach metanowych (36A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs w zakresie obsługi rabowarki hydraulicznej z ciągnikiem WSH-60 (37/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (sanitariusz) (38/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSeminarium dla Sanitariuszy (38a/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs pierwszej pomocy przedlekarskiej dla sanitariuszy oddziałowych w przemyśle węglowym (38B/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSeminarium dla sanitariuszy (38C/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie obsługa podnośników pod ziemią (40/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie dla osób zatrudnionych przy konserwacji i wydawaniu metanomierzy indywidualnych (ważne 5 lat) (42/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs górników klejarzy (43/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie dla pracowników w zakresie obsługi torkretnic (44/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji urządzeń podsadzkowni (45/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs kwalifikacyjny robotnika górniczego pod ziemią (młodszy górnik) w zakładach górniczych Kompanii Węglowej S.A. (46/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs kwalifikacyjny robotnika górniczego pod ziemią (młodszy górnik) w zakładach górniczych (46A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs kwalifikacyjny robotnika górniczego pod ziemią - przygotowujący do obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych oraz kołowrotów w zakładach górniczych (46B/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs kwalifikacyjny robotnika górniczego pod ziemią (młodszy górnik) w zakładach górniczych Kompanii Węglowej S.A. (46C/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs obsługa górniczych urządzeń przetokowych ( za wyjątkiem urządzeń przyszybowych ) (47/G)Szczegóły i terminy
GorniczeNaprawa i konserwacja obudowy szybowej i obudowy zbiorników w podziemnych zakładach górniczych (48/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla pracowników obsługi stacji odmetanowania (49/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla próbobiorców w zakresie pobierania próbek pyłów szkodliwych dla zdrowia oraz oceny stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w zakładach górniczych. (50/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie w zakresie pobierania i przygotowywania prób jakościowych węgla kamiennego z pokładów w kopalniach i zakładach górniczych (50A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla próbobiorców w zakresie pobierania próbek pyłu dla określenia stężenia zapylenia powietrza oraz oceny stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (50B/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs obsługi urządzeń wiercąco-kotwiących (52/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla pomiarowych miernictwa (53/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie o sposobach gaszenia palącego się gazu w podziemnych zakładach górniczych (54/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie w zakresie oceny możliwości ugaszenia palącego się metanu z uwzględnieniem miejsca jego zapłonu i zapewnieniem bezpieczeństwa osób gaszących oraz w zakresie praktycznego gaszenia palącego się metanu, dla pracowników zakładów górniczych (54A/G_2012)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie i ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego dla ruchu Halemba (55/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie i ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi ogólnozakładowych systemów dyspozytorskich (55A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie i ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego dla ruchu Wirek (56/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie specjalistyczne dla pracowników obsługujących instalację do wytwarzania mieszaniny samozescalającej (57/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs rewidentów wozów kopalnianych (58A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeObsługa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych oraz przenośników zgrzebłowych wchodzących w skład kompleksów ścianowych i przodkowych ( w zakresie niezbędnym dla przewodników, prezenterów w/w urządzeń dla celów turystycznych poza zakładami górniczymi ) (59A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeObsługa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych oraz przenośników zgrzebłowych wchodzących w skład kompleksów ścianowych i przodkowych (poza zakładami górniczymi) (59/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji i konserwacji pomp do wtłaczania klejów i pianek (60/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSeminarium w zakresie obsługi wywrotów bocznych wozów kopalnianych (61/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSeminarium z zakresu zagrożenia zawałowego, opadem skał ze stropu i ociosu, występującego w górnictwie podziemnym (62/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs "górnik - monitorzysta podsadzkowy" (63/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSeminarium dla osób kierownictwa Działów Górniczego, Energomaszynowego oraz BHP obejmującego wnioski i profilaktykę wynikającą z analizy przyczyn i okoliczności zaistniałych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. wypadków śmiertelnych w okresie od 01.01.2011 do 31.08.2012 (64/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs cieśli torowych (65/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSeminarium z zakresu zagrożenia zawałowego, opadem skał ze stropu i ociosu jako podstawowego zagrożenia przy prowadzeniu robót górniczych (66/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSeminarium z zakresu kontroli i utrzymania prawidłowego stanu technicznego obudowy wyrobisk (poziomych i pionowych) jako wyznacznika bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia opadem skał, tąpaniami oraz zawałami (66B/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie służb dyspozytorskich, kierowników akcji i bazy oraz sztabu akcji zakładów górniczych w zakresie sprawnego obsługiwania wszystkich środków łączności będących w ich dyspozycji, szczególnie alarmowo-zgłoszeniowych (67/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie dyspozytorów metanometrii w zakładach górniczych eksploatujących pokłady węgla zaliczone do II, III, IV kategorii zagrożenia wybuchem metanu (68/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie służb dyspozytorskich (zgodnie z zaleceniem Komisji WUG) (69/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs obsługi i konserwacji instalacji odpylających oraz lutni wirowych zabudowanych w układach wentylacji lutniowej (70/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla przodowych (brygadzistów) brygad transportowych w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45° (71/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs dla osób wykonujących pomiary i kontrole sprzętu pomiarowego i aparatury do badania atmosfery w podziemnych zakładach górniczych (72/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSeminarium tematyczne "Obsługa przeciągarki łańcuchowej hydraulicznej - typ plh -50/100 - a - typ plh -50/100 - b oraz urządzenia do rabowania obudowy chodnikowej UDR - MAMUT" (73/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie operatorów przeciągarek łańcuchowych firmy MASCHINENBAU KOLK GmbH (74/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs budowy tam izolacyjnych, komór oraz innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na dole kopalni w zakresie prac murarskich i tynkarskich (75/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs budowa i obsługa sejsmoakustycznego systemu ARES-5/E (77/G)Szczegóły i terminy
GorniczeKurs budowa i obsługa systemu sejsmicznego ARAMIS M/E (78/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie " bezpieczeństwo wykonywania robót strzałowych w podziemnych węglowych zakładach górniczych" (79/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie " bezpieczeństwo wykonywania robót strzałowych w podziemnych węglowych zakładach górniczych" (79A/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie " bezpieczeństwo wykonywania robót strzałowych w podziemnych węglowych zakładach górniczych" (79B/G)Szczegóły i terminy
GorniczeSzkolenie obsługa i konserwacja urządzenia czyszczącego wozy średnie (80/G)Szczegóły i terminy
InneSeminarium dla pracowników służb BHP - członków zespołów powypadkowych, w zakresie formułowania przyczyn wypadków przy pracy wynikających z okoliczności ich zaistnienia oraz stosowanie środków profilaktycznych adekwatnych do ustalonych okoliczności i przyczyn wypadku. (1/KW SA)Szczegóły i terminy
InneKurs przygotowujący do nadania tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie elektryk (1/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (egz. URE) (2/I)Szczegóły i terminy
InneAktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) (2A/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) (3/I)Szczegóły i terminy
InneAktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną ( URE ) (3A/I)Szczegóły i terminy
InneKurs przyuczający do zawodu operator obrabiarek skrawających w specjalności: - tokarz - frezer - wiertacz w metalu - strugacz - szlifierz metali - ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem - pozostali ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających (11/I)Szczegóły i terminy
InneKurs przygotowujący do zawodu ślusarz (14/I)Szczegóły i terminy
InneKurs podstawowy arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (27/I)Szczegóły i terminy
InneKurs Microsoft Excel dla zaawansowanych (27a/I)Szczegóły i terminy
InneKurs podstawowy edytora tekstu Microsoft Word (28/I)Szczegóły i terminy
InneKurs Microsoft Word dla zaawansowanych (28a/I)Szczegóły i terminy
InneKurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (40/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (40A/I)Szczegóły i terminy
InneKurs pedagogiczno-dydaktyczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia (41/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla instruktorów szkolenia praktycznego wewnątrzzakładowego (42/I)Szczegóły i terminy
InneKurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (43/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla instruktorów pozaszkolnych form kształcenia (43a/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie dla obsługujących dźwigi w zakresie uprawnień Kat. II D (50/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie dla obsługujących dźwigi w zakresie uprawnień Kat. I D (50/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie konserwatorów dźwignic (cięgników i suwnic) w zakresie części elektrycznej dla kategorii uprawnień E II (51/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie konserwatorów dźwignic (cięgników i suwnic) w zakresie części elektrycznej dla kategorii uprawnień E I (51/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie konserwatorów dźwignic (cięgników i suwnic) w zakresie części elektrycznej dla kategorii uprawnień E III (51/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie konserwatorów dźwignic (cięgników i suwnic) w zakresie części mechanicznej dla kategorii uprawnień: M IV (52/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie konserwatorów dźwignic (cięgników i suwnic) w zakresie części mechanicznej dla kategorii uprawnień: M III (52/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie konserwatorów dźwignic (cięgników i suwnic) w zakresie części mechanicznej dla kategorii uprawnień: M II (52/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla obsługujących wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego w zakresie uprawnień Kat. II W (53/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla obsługujących wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego i z kabiny w zakresie uprawnień Kat. I W (53/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla obsługujących suwnice sterowane z poziomu roboczego w zakresie Kat. II S (54/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla obsługujących suwnice sterowane z kabiny w zakresie Kat. I S (54/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla obsługujących suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny, oraz żurawie stacjonarne warsztatowe: - hakowe ogólnego przeznaczenia, - specjalne (54B/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla obsługujących suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny, oraz żurawie stacjonarne warsztatowe: - hakowe ogólnego przeznaczenia, - specjalne (54B/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji sprężarek (57/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji sprężarek tłokowych małej wydajności (58/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji sprężarek małej wydajności (58A/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób dozoru ruchu nadzorujących eksploatację urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - przygotowanie do egzaminu państwowego (59/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji kotłów warzelnych o mocy do 50 kW (60/I)Szczegóły i terminy
InneKurs obsługi i konserwacji urządzeń pralniczych i kotłów warzelnych, przygotowanie do egzaminu przed komisiją kwalifikacyjną URE (61/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych (62/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie w zakresie obsługi górniczych maszyn i urządzeń chłodniczych (62A/I)Szczegóły i terminy
InneKurs obsługa podestów ruchomych w zakresie kat. I P : podesty ruchome przejezdne: a) Wolnobieżne b) Samojezdne montowane na pojeździe c) Przewoźne (77B/I)Szczegóły i terminy
InneKurs obsługa podestów ruchomych w zakresie kat. II P : Podesty: a) Wiszące b) Masztowe c) Stacjonarne (77C/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla obsługujących żurawie w zakresie Kat. II Ż (78/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla obsługujących żurawie w zakresie Kat. I Ż (78/I)Szczegóły i terminy
InneKurs konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (80/I)Szczegóły i terminy
InneObsługa wózków jezdniowych (81/I)Szczegóły i terminy
InneObsługa wózków jezdniowych (81/I)Szczegóły i terminy
InneObsługa wózków jezdniowych (81/I)Szczegóły i terminy
InneObsługa wózków jezdniowych (81/I)Szczegóły i terminy
InneObsługa wózków jezdniowych unoszących (81A/I)Szczegóły i terminy
InneObsługa wózków jezdniowych naładownych (81B/I)Szczegóły i terminy
InneObsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (81C/I)Szczegóły i terminy
InneObsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (81C/I)Szczegóły i terminy
InneObsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (81C/I)Szczegóły i terminy
InneBezpieczna wymiana butli z gazem do zasilania wózków jezdniowych (81D/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego (82/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne "metody prowadzenia instruktażu i szkolenia praktycznego" (82A/I)Szczegóły i terminy
InneKurs bezpieczna obsługa pił i innych maszyn do cięcia i obróbki drewna w warsztacie stolarskim (83/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie Społecznych Inspektorów Pracy (84/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie Społecznych Inspektorów Pracy (84a/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy (84b/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne "Kodeks dobrych praktyk w zakresie bhp i ochrony zdrowia w kopalniach węgla kamiennego międzynarodowej organizacji pracy" dla Społecznych Inspektorów Pracy. (84c/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium z zakresu oceny ryzyka zawodowego (85/I)Szczegóły i terminy
InneKurs w zakresie eksploatacji kotłów przemysłowych, energetycznych opalanych gazem - parowych i wodnych oraz przemysłowych i przykotłowych instalacji gazowych (87/I)Szczegóły i terminy
InneKurs obsługi wag automatycznych przenośnikowych (89/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla sekretarek w zakresie efektywnego zarządzania biurem i sekretariatem (90/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla sekretarek/sekretarzy - asystentów/asystentek w zakresie efektywnego zarządzania biurem zarządu - sekretariatem. (90A/I)Szczegóły i terminy
InneKurs wagowy - obsługa wag (92/I)Szczegóły i terminy
InneKurs obsługa wag nieautomatycznych (93/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie w zakresie ochrony radiologicznej dla pracowników zatrudnionych w pobliżu zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego (94/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób korzystających z pakietu MS Office (95/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium "tworzenie prawidłowych relacji pracownik - przełożony" (96/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne "Podstawy zarządzania projektami w KW S.A." (97/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne "Zarządzanie projektami w KW S.A.- szkolenie dla kadry managerskiej" (98/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne "Od robotnika do kierownika" - jak zostać dobrym sztygarem (99/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie dla osób zatrudnionych na stanowisku dozoru - kadra menadżerska "Skuteczny sztygar" - kierowanie zespołem pracowniczym (100/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne "Szkoleniowiec charyzmatyk" - jak uatrakcyjniać szkolenia (101/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób dozoru biorących udział w odbiorach rusztowań (102/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium "Jak motywować siebie i innych do działania " (103/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne z zakresu stosunków międzyludzkich (104/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium z zakresu stosowania materiałów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych w górnictwie podziemnym (107/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium z zakresu stosowania wyrobów (materiałów) w górnictwie podziemnym (108/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy (109/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne "Nowi pracownicy, nowe wyzwania - czyli rekrutacja, selekcja, adaptacja, ocena, motywowanie i szkolenie pracowników" (110/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne "Kobiety jako istotny zasób kadrowy górnictwa - determinanty sukcesów i spełnienia zawodowego pań" (111/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium dla osób pracujących na stanowiskach dozoru z zakresu minimalnych i zasadniczych wymagań w stosunku do maszyn i urządzeń (112/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie kadry menadżerskiej dla sztygarów oddziałowych "Kierownik - budowanie skutecznych zespołów" (113/I)Szczegóły i terminy
InneKurs obsługi wag automatycznych wagonowych (114/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne w zakresie problematyki lin stalowych dla osób dozoru ruchu prowadzących kontrole urządzeń transportu linowego (115/I)Szczegóły i terminy
InneKurs dla osób zatrudnionych przy napełnianiu przenośnych zbiorników ciśnieniowych (butli) o pojemności powyżej 350 cm3 tlenem sprężonym w szczególności w kopalnianych stacjach ratownictwa górniczego w zakresie przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją UDT (116/I)Szczegóły i terminy
InneKurs system obsługi kopalnianych map numerycznych (117/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie w zakresie obsługi programu AutoCAD Civil 3D dla zaawansowanych (118/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium z zakresu obsługi suwnic z poziomu roboczego - sterowanie zdalne - bezprzewodowe (119/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej uwzględniającej obsługę półautomatycznego defibrylatora (AED) "Samarytanin" (120/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie dla konserwatorów sprzętu p.poż mającego na celu doskonalenie wiedzy w zakresie wykonywania przeglądów i napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych, agregatów gaśniczych oraz urządzeń gaśniczych (121/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium z zakresu oceny jakości miejsca pracy przeznaczony dla społecznych inspektorów pracy (122/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium nt. "Środki trwałe oraz wartości niematerialne. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację." (123/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie konserwatorów sprzętu ppoż. w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz urządzeń gaśniczych (124/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie praktyczne aspekty przeprowadzania testów na utratę wartości aktywów wg krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości (125/I)Szczegóły i terminy
InneKurs konserwatorów urządzeń technicznych w zakresie: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia oraz suwnice, wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia (126/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie w zakresie obsługi programu PowerPoint kurs podstawowy (127/I)Szczegóły i terminy
InneSzkolenie w zakresie obsługi programu PowerPoint kurs zaawansowany (128/I)Szczegóły i terminy
InneSeminarium tematyczne przygotowujące do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie BHP (129/I)Szczegóły i terminy
InneKurs ogrodnik terenów zieleni (130/I)Szczegóły i terminy
Kursy BHPKurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej (1/BHP)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSpecjalistyczne przeszkolenie dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej (powtarzane co 5 lat) (02/szczbhp_2012)Szczegóły i terminy
Kursy BHPKurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje podsadzanie wyrobisk górniczych (3/BHP)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSpecjalistyczne przeszkolenie osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych (03/szczbhp_2012)Szczegóły i terminy
Kursy BHPKurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał. (4/BHP)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSpecjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy związane z ruchem wyciągów szybowych (powtarzane co 5 lat) (04/szczbhp_2012)Szczegóły i terminy
Kursy BHPKurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami (5/BHP)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSpecjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wyrobisk górniczych (powtarzane co 5 lat) (06/szczbhp_2012)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSpecjalistyczne przeszkolenie dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał (powtarzane co 5 lat) (08/szczbhp_2012)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSpecjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami (powtarzanego co 5 lat) (10/szczbhp_2012)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSeminarium dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego w zakresie występujących zagrożeń metanowych, pyłowych i pożarowych (11/szczbhp_2012)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSzkolenie dozoru ruchu elektrycznego w zakresie bezpiecznego wykonywania prac przy maszynach, urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w ruchu zakładów górniczych (12A/szczbhp2014)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSzkolenie elektromonterów w zakresie bezpiecznego wykonywania prac przy maszynach, urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w ruchu zakładów górniczych (13A/szczbhp2014)Szczegóły i terminy
Kursy BHPKurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje transport w wyrobiskach podziemnych: transport drogami przewozowymi kolei podziemnej (14/szczbhp2015)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSzkolenie specjalistyczne dla osób zatrudnionych na stanowisku górnika (powtarzane co 5 lat) (6/BHP)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSzkolenie specjalistyczne dla osób zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza (powtarzane co 5 lat) (7/BHP)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSzkolenie specjalistyczne dla osób zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego (powtarzane co 5 lat) (8/BHP)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSzkolenie spawaczy zatrudnionych przy robotach spawalniczych w ruchu zakładu górniczego (9/BHP)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSzkolenie w zakresie badania okoliczności wypadków przy pracy i sposobów ich dokumentowania (10/BHP)Szczegóły i terminy
Kursy BHPSpecjalistyczne szkolenie dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego w zakresie występujących zagrożeń w aspekcie zaistniałych w ostatnim czasie zdarzeń, a szczególnie wypadku zbiorowego w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r. (12/BHP)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie wstępne - instruktaż ogólny dla zatrudnianych pracowników (1/O)Szczegóły i terminy
OkresoweInstruktaż ogólny dla pracowników alokowanych z innych oddziałów KW S.A. (1A/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (1B/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracowników innych podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na terenie zakładu górniczego (zatrudnionych do 7 dni) (1B2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie wstępne - instruktaż ogólny dla pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego (1.1/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie wstępne - instruktaż ogólny dla pracowników zatrudnionych na powierzchni zakładu górniczego (1.2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie wstępne - instruktaż ogólny dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (1.3/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracodawców (2/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (2 + 3/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami obejmujące osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (3/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami obejmujące osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (3/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami obejmujące osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (3/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami obejmujące osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (3/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami obejmujące Osoby Kierownictwa i Dozoru Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego (3a/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami obejmujące Osoby Kierownictwa i Dozoru Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego (3a/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami obejmujące Osoby Kierownictwa i Dozoru Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego (3a/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami obejmujące Osoby Kierownictwa i Dozoru Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego (3a/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych (4/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy (5/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6a/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6b/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6b/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6b/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6b/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6b/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (6c/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych (7/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby (8/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach maszynistów maszyn wyciągowych w zakładach górniczych (9/O)Szczegóły i terminy
OkresoweCykliczne szkolenie w zakresie bezpiecznego wykonywania robót strzałowych (powtarzane co 5 lat) (10/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie w zakresie zasad bhp obowiązujących przy poruszaniu się po torach i międzytorzach na bocznicy kolejowej (11/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie dla osób nadzorujących i wykonujących roboty strzałowe przy użyciu lontu detonującego (12/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (13/O)Szczegóły i terminy
OkresoweSzkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (13/O)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs obsługi podstawowych maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla (2/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs obsługi podstawowych maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej kopalin stałych (2A/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs obsługi podstawowych maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla (2B/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs kwalifikacyjny dla ślusarzy zatrudnionych przy remontach, konserwacjach maszyn i urządzeń Przeróbki Mechanicznej Węgla (7B/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaSzkolenie w zakresie obsługi dyspozytorni zakładu przeróbczego (8/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaSzkolenie w zakresie obsługi dyspozytorni zakładu przeróbczego (8A/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs dla pracowników ekspedycji węgla (9/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs pobierania i przygotowywania prób węgla na powierzchni kopalni (12/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs manewrowy ( konwojent ) kolei wąskotorowej w transporcie wewnątrzzakładowym (13A/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs manewrowy ( konwojent ) kolei wąskotorowej w transporcie wewnątrzzakładowym (13/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs dla pracowników na stanowisko płuczkarz-sortowniczy (14/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs dla pracowników na stanowisko sortowniczy węgla i kamienia (14A/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs dla konserwatorów maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla (15/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs w zakresie obsługi giętarko - prostowarki (16/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs w zakresie obsługi giętarko - prostowarki (16A/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaKurs dla operatorów - maszynistów maszyn i urządzeń przeróbczych zakładu przeróbczego (17/P)Szczegóły i terminy
PowierzchniaObsługa i konserwacja pras hydraulicznych / giętarek - prostowarek profili kształtowych / (18A/P)Szczegóły i terminy
SpecjalistycznePodstawowe szkolenie specjalistyczne techniki strzałowej w zakresie metod strzelania dla górnika strzałowego w podziemnych zakładach górniczych (1/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneUzupełniający kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania dla górnika strzałowego w podziemnych zakładach górniczych. (1A/SZ_2014)Szczegóły i terminy
SpecjalistycznePodstawowe szkolenie specjalistyczne dla wydawcy środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych (2/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneUzupełniający kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych (2A/SZ_2014)Szczegóły i terminy
SpecjalistycznePodstawowe szkolenie specjalistyczne instruktora strzałowego w podziemnych zakładach górniczych (3/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneUzupełniający kurs specjalistyczny instruktora strzałowego w podziemnych zakładach górniczych (3A/SZ_2014)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla maszynisty maszyn wyciągowych (4/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla sygnalisty szybowego (5/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych - kombajnów chodnikowych (6/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych - kombajnów ścianowych (7/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych - ładowarek samojezdnych (8/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla maszynisty lokomotyw pod ziemią (19/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla rewidentów urządzeń wyciągowych (23/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla rewidentów urządzeń wyciągowych (23/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneKurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych (25/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych dla osób wykonujących czynności spawacza (29/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne z zakresu zagrożeń : wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych dla osób wykonujących czynności spawacza. (29A/SZ_2013)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie z zakresu zagrożeń wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych dla osób wykonujących czynności spawacza na powierzchni tych zakładów (29B/SZ_2013)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie z zakresu występujących zagrożeń w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych dla osób wykonujących czynności spawacza w tych zakładach (29C/SZ_2013)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla maszynistów kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych linowych (30A/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla maszynistów kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych szynowych (30B/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla maszynistów kolejek spągowych pod ziemią (31/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneKurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej (32/SZ_2012)Szczegóły i terminy
SpecjalistyczneKurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. (32A/SZ_2013)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs górnik strzałowy w ruchu podziemnych zakładów górniczych (1/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs dla wydawcy materiałów wybuchowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (2/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs dla instruktora strzałowego w ruchu podziemnych zakładów górniczych (3/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs dla maszynisty maszyn wyciągowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (4/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs sygnalista szybowy w ruchu podziemnych zakładów górniczych (5/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs operator samojezdnych maszyn przodkowych: kombajnów chodnikowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (6/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs operator samojezdnych maszyn przodkowych: kombajnów ścianowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (7/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs operator samojezdnych maszyn przodkowych: ładowarek samojezdnych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (8/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs operator samojezdnych maszyn przodkowych: wozów wiertniczych, wozów kotwiących w ruchu podziemnych zakładów górniczych (9/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs operator samojezdnych maszyn przodkowych: wozów odstawczych urobku w ruchu podziemnych zakładów górniczych (11/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs operator pojazdów pozaprzodkowych (i samojezdnych) maszyn pomocniczych: -pojazdów do przewozu osób -pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych -pojazdów do przewozu materiałów elementów maszyn i urządzeń w ruchu podziemnych zakładów górniczych (15/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs dla maszynisty lokomotyw pod ziemią: lokomotyw powietrznych, spalinowych i elektrycznych szynowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (19/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs maszynista lokomotyw pod ziemią: kolejek podwieszanych szynowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (20/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs maszynista lokomotyw pod ziemią: kolejek podwieszanych linowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (21/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs maszynisty lokomotyw pod ziemią - kolejek spągowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (22/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs dla rewidentów urządzeń wyciągowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (23/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs rewident urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (24/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs dla rewidentów urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania w ruchu podziemnych zakładów górniczych (25/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Przeszkolenie przygotowujące do uzyskania szczególnych kwalifikacji uprawniających do zajmowania stanowiska spawacza w ruchu podziemnych zakładów górniczych (26/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs elektromonter sprzętu elektrycznego: o napięciu do 1kV w ruchu podziemnych zakładów górniczych (27/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Kurs elektromonter sprzętu elektrycznego: o napięciu powyżej 1kV w ruchu podziemnych zakładów górniczych (28/SZ)Szczegóły i terminy
Szczegolne kw.Szkolenie specjalistyczne z zakresu zagrożeń : wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych dla osób wykonujących czynności spawacza (29/SZ)Szczegóły i terminy
SzkołaKwalifikacyjny kurs zawodowy Górnik Eksploatacji Podziemnej - 811101 (1/szk)Szczegóły i terminy
SzkołaKwalifikacyjny kurs zawodowy Górnik Eksploatacji Podziemnej - 811101 (1/szk)Szczegóły i terminy
SzkołaKwalifikacyjny kurs zawodowy Górnik Eksploatacji Podziemnej - 811101 (1/szk)Szczegóły i terminy
SzkołaProwadzenie Procesu Przeróbki Kopalin Stałych M.35 (2/szk)Szczegóły i terminy
SzkołaKwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Prowadzenie Procesu Przeróbki Kopalin Stałych 311706 M.35 (2/szk)Szczegóły i terminy
SzkołaKwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Prowadzenie Procesu Przeróbki Kopalin Stałych 311706 M.35 (2/szk)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneSzkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (1/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneKurs kwalifikacyjny osób eksploatujących urządzenia energetyczne grupy 2 i grupy 3 - dla osób na stanowiskach dozoru (2/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneKurs kwalifikacyjny osób eksploatujących urządzenia energetyczne grupy 2 i grupy 3 - dla osób na stanowiskach dozoru (2/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneKurs kwalifikacyjny osób eksploatujących urządzenia energetyczne grupy 2 i grupy 3 - weryfikacja uprawnień - dla osób na stanowiskach dozoru (3/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneKurs kwalifikacyjny osób eksploatujących urządzenia energetyczne grupy 2 i grupy 3 - weryfikacja uprawnień - dla osób na stanowiskach dozoru (3/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneKurs kwalifikacyjny osób eksploatujących urządzenia energetyczne grupy 2 i grupy 3 - dla osób na stanowiskach eksploatacji (4/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneKurs kwalifikacyjny osób eksploatujących urządzenia energetyczne grupy 2 i grupy 3 - dla osób na stanowiskach eksploatacji (4/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneKurs kwalifikacyjny osób eksploatujących urządzenia energetyczne grupy 2 i grupy 3 - weryfikacja uprawnień - dla osób na stanowiskach eksploatacji (5/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneKurs kwalifikacyjny osób eksploatujących urządzenia energetyczne grupy 2 i grupy 3 - weryfikacja uprawnień - dla osób na stanowiskach eksploatacji (5/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneKurs spawania elektryczno - gazowego (6/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneWeryfikacja ponadpodstawowych uprawnień spawaczy (7/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneWeryfikacja podstawowych uprawnień spawaczy (8/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneAuto CAD dla zaawansowanych (9/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneZarządzanie projektami w KW S.A. (10/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneAuto CAD dla początkujących (11/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrznePrzeróbka (12/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneAuditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001 (13/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneDoskonalenie procesu i technik auditowania - warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 18001) (14/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneMonitorowanie stanu BHP i ocena ryzyka zawodowego - szkolenie dla koordynatorów ds. Zarządzania BHP (15/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneOcena zgodności oraz podstawowe wymagania prawne z zakresu prawa ochrony środowiska oraz wyznaczanie i ocena aspektów środowiskowych - szkolenie dla koordynatorów ds. Zarządzania Środowiskowego (16/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneWarsztaty doskonalące dla Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania (17/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneKurs spawania ponadpodstawowego (18/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneZagrożenia i stan bezpieczeństwa w KWK Knurów - Szczygłowice (19/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneObsługa systemów łączności telefonicznej alarmowo - rozgłoszeniowej STAR/SAT (20/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrznePodatek VAT (21/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneSzkolenie z zakresu testów na utratę wartości aktywów (22/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneGEOLISP (24/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneAutoCAD CIVIL 3D podstawy (25/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneAutoCAD MAP 3D podstawy (26/Z)Szczegóły i terminy
ZewnetrzneAuto CAD MAP 3D zaawansowany (27/Z)Szczegóły i terminy