NAJWIĘKSZA SPÓŁKA SZKOLENIOWA W POLSCE
Certyfikat ISO 29990:2010

1. Wiadomości wstępne- str. 3,

2. Przedmiot i zakres nauki górnictwa – str. 3,

3. Historyczny zarys rozwoju górnictwa – str. 4,

4. Charakterystyka geologiczna i przemysłowa pokładów węgla - str. 8,

5. Ocena techniczna i ekonomiczna złoża – str.11,

6. Ogólne wiadomości o wybieraniu złóż – str. 13,

7. Mechanika górotworu – wiadomości ogólne - str. 20,

8. Własności fizyczne skał – str. 21,

9. Własności mechaniczne skał – str. 22,

10. Charakterystyka skał stropowych i spągowych – str. 24,

11. Wpływ wykonania wyrobiska na stan napięcia górotworu - str.36,

12. Strefa odprężona – str. 28,

13. Ciśnienie eksploatacyjne – str. 30,

14. Wyciskanie spągu – str. 32,

15. Opanowywanie stropu – str. 33,

16. Obudowa wyrobisk górniczych – str. 38,

17. Materiały do obudowy wyrobisk górniczych – str. 39,

18, Obudowa wyrobisk korytarzowych – str. 45,

19. Obudowa drewniana – str. 45,

20. Obudowa metalowa – str. 51,

21. Obudowa metalowa rozwidleń wyrobisk korytarzowych – str. 62,

22. Obudowa kotwowa – str. 63,

23. Obudowa murowa z cegły – str. 66,

24. Utrzymanie i przebudowa wyrobisk korytarzowych – str.67,

25. Utrzymanie wyrobisk korytarzowych – str. 67,

26. Przebudowa wyrobisk korytarzowych – str. 69,

27. Obudowa wyrobisk eksploatacyjnych – str. 75,

28. Obudowa metalowa indywidualna – stojaki – str. 75,

29. Obudowa metalowa indywidualna – stropnice – str. 78,

30. Rabowanie obudowy indywidualnej w wyrobiskach ścianowych – str. 83,

31. Obudowa zmechanizowana – str. 84,

32. Górnicze środki i sprzęt strzelniczy – str. 90,

33. Ogólne wiadomości o środkach i sprzęcie strzelniczym – str. 91,

34. Materiały wybuchowe - siła działania i kruszenia – str. 93,

35. Podział materiałów wybuchowych – str. 93,

36. Szybkość działania materiałów wybuchowych – str. 93,

37. Skład chemiczny materiałów wybuchowych i ich charakterystyka – str. 94,

38. Podział materiałów wybuchowych ze względu na stopień bezpieczeństwa

      wobec metanu i pyłu węglowego – str. 97,

39. Materiały wybuchowe skalne – str. 98,

40. Materiały wybuchowe węglowe – str. 100,

41. Materiały wybuchowe metanowe specjalne – str. 102,

42. Materiały wybuchowe inicjujące – str. 103,

43. Zakres stosowania materiałów wybuchowych – str. 104,

44. Wentylacja kopalni - wiadomości podstawowe – str. 104,

45. Gazy występujące w powietrzu kopalnianym, ich charakterystyka – str. 107,

46. Zagrożenia wentylacyjne w kopalni – str. 114.

47. Mechanizacja i elektryfikacja górnictwa – str. 117,

48. Urabiania narzędziami mechanicznymi - str. 117,

49. Urabianie skał za pomocą materiału wybuchowego – str. 117,

50. Maszyny do urabiania skał – strugi węglowe - str. 118,

51. Kombajny ścianowe – str. 120,

52. Technologia pracy ściany kompleksowo-zmechanizowanej – str. 122,

53. Kombajny chodnikowe – systemy mechanizacyjne do drążenia

      wyrobisk korytarzowych – str. 125,

54. Budowa współczesnego kombajnu chodnikowego R-130 – str. 127,

55. Podstawowe podzespoły kombajnu chodnikowego – str. 130,

56. Urządzenia elektryczne w kopalni – str. 132,

57. Obsługa urządzeń elektrycznych, automatyzacja – str. 135,

58. Transport dołowy – ogólne zasady i przepisy – str. 136,

59. Przewóz kopalniany, zasady organizacji przewozu dołowego – str. 136.

60. Odstawa przenośnikami – str. 137,

61. Elementy przenośników taśmowych – str. 140,

62. Transport kolejkami i kołowrotami – str. 143,

63. Kolejki podwieszane – str. 145,

64. Kolejki spągowe – str. 148,

65. Przewóz lokomotywami – str. 149,

66. Transport ludzi – str. 150,

67. Transport kołowrotowy – str. 152,

68. Odstawa urobku przenośnikami taśmowymi i zgrzebłowymi – str. 166,

69. Obsługa urządzeń odstawy – str. 166,

70. Budowa przenośnika taśmowego Pioma 1200 – str. 167,

71. Przenośniki taśmowe, urządzenia kontroli ruchu – str. 172,

72. Samoczynne uruchamiane urządzenia gaśnicze – str. 172,

73. Urządzenia kontroli ruchu – str. 173,

74. Samoczynnie uruchamiane urządzenia gaśnicze – str. 176,

75. Obsługa przenośnika zgrzebłowego i taśmowego – str. 178,

76. Pomoc przedlekarska w wypadkach i nagłych zachorowaniach – str. 181,

77. Literatura – str. 193.