NAJWIĘKSZA SPÓŁKA SZKOLENIOWA W POLSCE
Certyfikat ISO 29990:2010

Szkolenia górnicze na Śląsku

Trwające szkolenie górnicze na Śląsku

Nasz ośrodek dysponuje 260 programami nauczania, które spełniają wszelkie kryteria i warunki merytoryczne i formalno-prawne. Opiniowaniem i aktualizacją programów szkoleń i kursów zajmuje się, działająca przy Kompanijnym Ośrodku Szkolenia, Rada Programowa.

Gwarancją wysokiego poziomu szkoleń są nasi wykładowcy. Kadrę Kompanijnego Ośrodka Szkolenia tworzy 320 specjalistów. Poza gruntownym przygotowaniem zawodowym i wiedzą teoretyczną, najważniejszym ich atutem jest wieloletnie doświadczenie i praktyka.

Tematyka kursów jest bardzo rozległa. Poruszamy się w obszarach nie tylko związanych z górnictwem, ale i tak szerokich zagadnieniach jak: zarządzanie dla sukcesu, sztuka negocjacji i zawierania umów, podstawy komunikacji interpersonalnej, skuteczne rozwiązywanie konfliktów, czy zarządzanie projektem. Prowadzimy zajęcia pedagogiczno – dydaktyczne oraz metodyczne, kursy z zakresu technologii informatycznej, a także kursy dla robotników - samodzielnych elektromonterów, ślusarzy czy np. monterów instalacji rur miedzianych.

W naszym Ośrodku nieustannie trwają prace nad poszerzeniem oferty, by obejmowała nie tylko branżę górniczą. Przygotowaliśmy na przykład obszerny cykl poświęcony obsłudze maszyn i urządzeń budowlanych.