NAJWIĘKSZA SPÓŁKA SZKOLENIOWA W POLSCE
Certyfikat ISO 29990:2010

Newsletter kursów budowlanych

Chcesz otrzymywać informacje o nowych kursach ?


Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna kadra, najnowocześniejsze metody nauczania, dobre warunki lokalowe i bogate wyposażenie techniczne, zapewniają nam swobodę działania niemal w każdej specjalności. Nasza oferta wykracza poza górnictwo i jest ciągle poszerzana.

Jesteśmy elastyczni - nastawieni na potrzeby rynku.

Pozycję Ośrodka podkreśla ścisła współpraca z placówkami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami, a także instytucjami nadzorującymi pracę w przedsiębiorstwach.

System Zarządzania ISO 29990:2010

Jesteśmy pierwszą spółką edukacyjną w Polsce, która otrzymała certyfikat zarządzania jakością zgodny z ISO 29990:2010. W Europie – zwłaszcza w Niemczech- uzyskanie i stosowanie certyfikatu opartego o wymienioną normę cieszy się coraz większą popularnością. W Polsce posiada go na razie tylko kilka firm.

- Powszechnie stosowany dotychczas standard ISO 9001, z powodzeniem wykorzystywany w przemyśle, nie uwzględniał wielu wymogów jakości z zakresu kształcenia i szkolenia – powiedział w czerwcu 2012, na uroczystości wręczania tego prestiżowego dokumentu, prezes KOS, Piotr Mielnicki. – Opracowany został z myślą o dostawcach usług edukacyjnych. Przy tym nie bez znaczenia jest zwiększenie konkurencyjności Spółki. Stosowanie tej normy i standardu jest po prostu nowoczesnym narzędziem wspierającym system zarządzania ryzykiem, finansami i personelem. Gwarantuje przejrzystość i porównywalność oferowanych kursów i szkoleń.

Dodajmy, że wpływ tego systemu zarządzania jakością wspomoże doskonalenie zawodowe naszych pracowników i wykładowców. Bez problemu można standaryzować usługi w 7 przedstawicielstwach KOS. System ułatwi działalność badawczą, innowacyjną i rozwojową we współpracy ze śląskimi uczelniami m.in. w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego.